Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΕυΔίτη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2003.

Αποτελεί δημιούργημα πρωτοπόρων στον τομέα της ενέργειας επιστημόνων, για τους οποίους η διάδοση και εδραίωση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελούν έργο ζωής.

Η εταιρεία ΕυΔίτη διενεργεί μελέτες και παρέχει συμβουλές με βασικό αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία ενεργειακών και φυσικών πόρων.

Επιπλέον, η βαθιά γνώση στην αξιοποίηση της ενέργειας σαν επένδυση, παρέχει αξιόπιστες ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επενδυτές, στοχεύοντας πάντα στην εκ των προτέρων διασφάλιση της επένδυσης.

Τέλος, η δραστηριοποίηση των ιδρυτών της σε μελέτες και πολλά και διαφορετικά έργα ανά τον κόσμο, δημιούργησε ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών παγκοσμίου εμβέλειας, αποτελούμενο από έγκριτους επιστήμονες/οργανισμούς με μεγάλη εξειδίκευση.  Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία ΕυΔίτη διαθέτει την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ακόμη και στο πλέον εξειδικευμένο έργο, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας ΕυΔίτη είναι σήμερα:

  • Μελέτες εφαρμογής και η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές έργων ΑΠΕ
  • Δημιουργία και παρακολούθηση φακέλων για έκδοση άδειας έργων ΑΠΕ
  • Ο περιβαλλοντικός και ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός των κτιρίων
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
  • Ειδικές μελέτες για ενεργειακά συστήματα ΑΠΕ και συμπαραγωγής
  • Συμμετοχή σε έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης νέων τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΕ

Η εταιρεία ΕυΔίτη είναι μέλος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ Οικονομικού έτους 2012