Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η εταιρεία ΕυΔίτη είναι πρωτεργάτης στον χώρο των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Επιστήμονες που στην συνέχεια στελέχωσαν την εταιρεία,  έχουν εργασθεί από το 1994 για την διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, συμμετείχαν στην μελέτη του τρόπου πιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αξιολογεί την «ενεργειακή απόδοση» ενός κτιρίου, δηλαδή την απόδοση της ενέργειας που καταναλώνει για να εξασφαλιστούν οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού και φωτισμού όπως και για την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών (π.χ. λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).

Σύμφωνα με την -από τις 10 Ιανουαρίου 2011- ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για αγοροπωλησίες ακινήτων άνω των 50 τ.μ.

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2012, θα είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές και για μισθώσεις.

Διαπιστευμένοι Επιθεωρητές

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις της εταιρείας ΕυΔίτη διεξάγονται από διαπιστευμένους επιθεωρητές με μακρόχρονη εμπειρία στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιστημονική γνώση και η μεγάλη εμπειρία τους, αποτελούν εγγύηση για τον πελάτη. Παρέχουν άμεση ανταπόκριση, ταχύτητα και διακριτικότητα και συνεχή τεχνική υποστήριξη στον πελάτη.

Εξοπλισμός

Ο υψηλής και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διενέργεια των επιθεωρήσεων εξασφαλίζει την αρτιότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα Έργων

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!