Κτίρια υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης

Με στόχο την δημιουργία κτιρίων υψηλής αισθητικής που διασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες άνεσης και λειτουργικότητας με την χαμηλότερη δαπάνη φυσικών πόρων (υλικών, υδάτινων και ενεργειακών), η εταιρεία Ευδίτη αναλαμβάνει την εκπόνηση, σε συνεργασία με αρχιτέκτονες μελετητές, ολοκληρωμένων σχεδιασμών χρησιμοποιώντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

Στόχοι Σχεδιασμού

 • Ν’ αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια το κτίριο, ·ή να ελαχιστοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες, με το μικρότερο δυνατό κόστος
 • Να μπορεί να καταταγεί στην κατηγορία Α της ενεργειακής κλίμακας σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό
 • Να πετύχει υψηλή περιβαλλοντική απόδοση (με την μικρότερη δυνατή χρήση των φυσικών πόρων και την επαναπόδοσή τους)
 • Να διαχειριστεί τα απορρίματα και το διαθέσιμο νερό ανάλογα με τις τοπικές δυνατότητες

Τεχνική Υποστήριξη για μελετητές

Η εταιρεία ΕυΔίτη παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τους μελετητές για τον σχεδιασμό κτιρίων υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης:

 • Μελετά τον ηλιασμό του κτιρίου, κατασκευάζοντας τις μάσκες σκίασης των όψεων προκειμένου να σχεδιασθεί η ηλιοπροστασία αλλά και ο ανεμπόδιστος·φυσικός φωτισμός των χώρων
 • Επιλέγει τον βέλτιστο σχεδιασμό ενεργειακής & περιβαλλοντικής απόδοσης με βάση τεχνο-οικονομικά κριτήρια
 • Επιλέγει τεχνικές ενεργειακής αποδοτικότητας ανάλογα με το σχήμα και την θέση του οικοπέδου, τις κλιματικές συνθήκες, την δόμηση και το φυσικό και κτιστό περιβάλλον
 • Βελτιστοποιεί τον σχεδιασμό για την διασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης καθώς και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση συμβατικής πηγής ενέργειας
 • Εκτελεί την μελέτη κατάταξης του κτιρίου σε ενεργειακή κλίμακα σύμφωνα με το Κανονισμό ΚΕΝΑΚ

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Ακόμη, η εταιρεία ΕυΔίτη:

 • Εκπονεί μελέτες σχεδιασμού, διαστασιολόγησης και συνολικής θερμικής απόδοσης·παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και τεχνικών φυσικού δροσισμού
 • Μελετά την ένταξη των κατάλληλων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. Φωτοβολταϊκών συστημάτων, θερμικών ηλιακών για θέρμανση & ψύξη, γεωθερμικών αντλιών κ.λ.π.)
 • Αποτιμά την ενεργειακή απόδοση και βελτιστοποίηση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, βάσει τεχνικών κριτηρίων και οικονομικών περιορισμών που τίθενται από τον ιδιοκτήτη ή τον μελετητή

Ανοικτοί Χώροι

Σχετικά με τους ανοικτούς χώρους η εταιρεία:

 • Υποστηρίζει ως σύμβουλος τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των ανοικτών χώρων
 • Αποτιμά τις υπάρχουσες συνθήκες καθώς και την βελτίωση των συνθηκών άνεσης του σχεδιασμού χρησιμοποιώντας κατάλληλους κώδικες s/w αλλά και μετρήσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό

Παραδείγματα Έργων

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!