Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή αναπτύσσει 115 φ/β έργα συνολικής ισχύος άνω των 145 MW. Διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέρει εις πέρας ταχύτατα τα πλέον απαιτητικά έργα και να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες σε όλα τα είδη φωτοβολταϊκών σταθμών:

  • Μικρούς ή μεγάλους σταθμούς διασυνδεδεμένους στο δίκτυο
  • Σταθμούς ενταγμένους σε κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι υπηρεσίες της εταιρείας ΕυΔίτη καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης της επένδυσης σε φ/β:

Τεχνοοικονομική μελέτη

Σε συνεργασία με τον επενδυτή η ΕυΔίτη θα επιλέξει το κατάλληλο σημείο για την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης. Στον επενδυτή, παρουσιάζεται ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη του έργου με πλήρη τεχνικά στοιχεία και χρηματοροές που αποδεικνύουν την βιωσιμότητα του έργου.

Χρηματοδότηση & Ασφάλιση της επένδυσης

Η ΕυΔίτη, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχει την δυνατότητα να προτείνει στους πελάτες της, την πλέον συμφέρουσα χρηματοδοτική λύση και να υποβάλλει αιτήσεις για χρηματοδότητση για λογαριασμό τους, εξοικονομώντας τους πολύτιμο χρόνο. Επιπλέον προτείνει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, για την προστασία του έργου, αλλά και του εισοδήματος του επενδυτή.

Εγκατάσταση

Για την κατασκευή των έργων η ΕυΔίτη συνεργάζεται με κορυφαίο και πιστοποιημένο, κατασκευαστικό οίκο φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τεχνικός Έλεγχος, Έλεγχος Ποιότητας και Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence)

Η ΕυΔίτη διενεργεί ελέγχους για την επάρκεια της άδειας καθώς και την τεχνική αρτιότητα του σταθμού. Από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου, το έμπειρο προσωπικό της ΕυΔίτη φροντίζει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα ποιότητας, προσθέτοντας αξία στην επένδυση των πελατών της. Το έργο ολοκληρώνεται με τους τελικούς τεχνικούς ελέγχους απόδοσης του συστήματος, βάσει της εκπονημένης μελέτης, διασφαλίζοντας έτσι και την εγγυημένη παράδοση του στον επενδυτή.

Παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση φ/β σταθμών

  • παρακολουθεί την απόδοση της επένδυσης, με την βοήθεια προηγμένων συστημάτων τηλεμετρίας
  • παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας και αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του σταθμού
  • πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους σε όλα τα συστήματα του έργου και φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή απόδοση

Παραδείγματα Έργων

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!