Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

There are no translations available.

Η εταιρία Ευδίτη - Ενεργειακός & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΠΕ  αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη σύνταξη του φακέλου υποβολής προτάσεων για την ένταξη στα προγράμματα ενίσχυσης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Η εταιρεία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων εκσυγχρονισμού αλλά και ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων. Επιπλέον, έχουμε την τεχνογνωσία να βελτιώσουμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας, επιλέγοντας τις τεχνικές επεμβάσεις με τη συντομότερη απόσβεση και τη μεγαλύτερη απόδοση.

Έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα, και μπορούμε να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Σχεδιάζουμε μαζί σας όλες τις δράσεις αναβάθμισης της επιχείρησής σας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της επενδυτικής πρότασης για την χρηματοδότησή σας από το Πρόγραμμα. Σημειώνουμε ότι όλο το εύρος των υπηρεσιών μας θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιδοτείται από το Πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα ώστε να κανονίσουμε μια ενημερωτική συνάντηση.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!