Θερμογραφία Κτιρίων

There are no translations available.

H θερμική απεικόνιση του κτιρίου με τη χρήση κάμερας υπερύθρων ή θερμοκάμερα, είναι μια μέθοδος η οποία μας παρέχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του κτιρίου εντοπίζοντας άμεσα προβλήματα όπως θερμικές γέφυρες, ελαττωματική θερμομόνωση, εστίες υγρασίας και άλλα. 

Με την κάμερα υπερύθρων μπορεί να διερευνηθεί η κατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης καθώς και τυχόν προβλήματα των Η/Μ εγκαταστάσεων.  Η θερμογράφηση του κτιρίου συμβάλλει ιδιαίτερα στον επιτυχή έλεγχο πριν και μετά την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων.

Η εταιρεία Ευδίτη προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Θερμογράφηση του κτιριακού κελύφους εξωτερικά και εσωτερικά για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών
  • Θερμογράφηση του κτιρίου για τον εντοπισμό εστιών υγρασίας
  • Θερμογράφηση όλων των υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τυχόν διαρροές
  • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών πινάκων και διάγνωση υπερθερμάνσεων
  • Μέτρηση του συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε συνδυασμό με άλλο κατάλληλο εξοπλισμό.  

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες η εταιρεία συντάσσει και παραδίδει έκθεση με τ’ αποτελέσματα της θερμογράφησης.

Οι θερμογραφήσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας γίνονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Κατά την θερμογράφηση θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα διακριβωμένη θερμοκάμερα όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΝ 61000-6-4 και ΕΝ 61000-6-2.

1

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!